Xunta Directiva

Membros da directiva

Muller

Ana Seoane Suárez

Presidencia

Muller

Iria Asorey Veiga

Vicepresidencia

Home

Enrique Prieto Pereira

Tesorería

Muller

Mária José Rodríguez Montegrifo

Secretaría

Muller

Marta Puga Aranguena

Vogal
(Representante no Consello Escolar)

Home

Óscar Novás Fajardo

Vogal
(Supervisor do comedor)

Muller

Maria González Varela

Vogal

Muller

Romina L. Reboreda Nuñez

Vogal

Muller

Mónica Martínez Astor

Vogal

Muller

Pilar Paz Fontenla

Vogal

Muller

María Elena Pérez Alonso

Vogal

Muller

Verónica Conde Balo

Vogal

Enlaces entre as aulas e a ANPA

Neste momento non temos rexistrado ningún enlace coa ANPA.