Xunta Directiva

Membros da directiva

Muller

Mª Teresa Hernáez Casal

Presidencia

Muller

Iria Asorey Veiga

Vicepresidencia

Home

Lucas Santos Fernández

Tesorería

Muller

Mária José Rodríguez Montegrifo

Secretaría

Muller

Maria González Varela

Vogal

Muller

Romina L. Reboreda Nuñez

Vogal

Muller

María Elena Pérez Alonso

Vogal

Muller

Verónica Conde Balo

Vogal

Muller

Mirian Iglesias Fernández

Vogal
(Comedor y enlace FANPA)

Enlaces entre as aulas e a ANPA

Neste momento non temos rexistrado ningún enlace coa ANPA.