Excursión

 

 

QUE É A EXCURSIÓN DE 6º?

É unha excursión fóra do horario escolar de varios días de duración para a celebración do final da etapa de primaria polo alumnado de 6º, adoita facerse a final de curso máis ou menos cara a finais do mes de Xuño.

 

QUEN A ORGANIZA?

 

Nos seus inicios realizábaa o propio centro escolar, desde hai uns anos o centro deixou de encargarse diso. Na actualidade esta substitución tomárono as familias, elas son quen decidirá se queren ou non levala a cabo.

O ANPA ofrécese para axudarlles en labores de información e xestión de solicitudes ao centro. 

Cédese o uso da conta bancaria do ANPA para as recadacións da excursión. Ofrécese   un espazo na oficina para a realización  das súas xestións.

Para iso o que lles pedimos ás familias que en caso de aceptar a nosa colaboración e por acordo da maioría da Xunta Directiva do Anpa o 09/03/2020 en reunión extraordinaria  e como consta na acta desa data, xunto coa Acta Extraordinaria de data 07/06/2023 unha serie requisitos que nelas recóllense.

Infórmaselles que na 1ª reunión coas familias do curso 2024-2025 deberán comunicar se as familias do alumnado de 6º queren ou non realizar devandito viaxe fin de curso e a partir desa decisión continuariamos coas seguintes reunións para tal fin.

 

 

Listaxe de Novas sobre a Excursión de 6º

Non se atoparon novas relativas á Excursión de 6º.