Por qué ser socio da ANPA?

Dende a Asociación de Nais e Pais de Alumnos San Xosé de Campolongo queremos amosarvos un decálogo sobre por qué deberíades formar parte da ANPA.

Facervos socios da ANPA é axudar a manter vivo o obxetivo de velar porque se cumpran as condicións para una educación de calidade (incluíndo accións para reclamar ante os organismos competentes da administración educativa - Xefatura Territorial, Concello, dirección do centro... - unhas instalacións axeitadas e en bo estado.

Ser socio ten as súas vantaxes, entre outras, contaredes con saídas e excursións escolares (programadas polo centro) subvencionadas pola ANPA; descontos nas actividades extraescolares que nos organizamos ou nas organizadas pola FANPA (campamentos, ludotecas de verán...) á que estamos asociados.

Ademáis, ser socio permiteche estar informado sobre a actualidade do colexio e a posibilidade de participar na vida do mesmo é, non menos importante, axudar a manter vivas as actividades que permiten a tan demandada Conciliación Familiar.

10 razóns para ser socio da ANPA.

  1. Porque a educación dos nosos fillos/as é a nosa responsabilidade.
  2. Porque dende a nosa ANPA colaborarás mellor coa directiva do centro e o profesorado en pos dunha mellor educación para os nosos cativos.
  3. Porque dende a nosa ANPA participarás na organización de eventos culturais, festivos e deportivos; así como charlas, convivencias..., amosándolle ós teus fillos e fillas que te preocupas pola súa educación.
  4. Porque dende a nosa ANPA, podemos solicitar axudas e subvencións, tanto públicas como privadas.
  5. Pola necesidade de estar unidos á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a calidade da ensinanza.
  6. Porque para realizar a formación activa de nais e pais é preciso UNIR ESFORZOS E IDEAS.
  7. Porque o importe da CUOTA se recupera co desconto que se aplica nos gastos das actividades extraescolares.
  8. Porque o importe da CUOTA se recupera co desconto que se obten nas saídas das excursións.
  9. Porque si as nais e pais non somos activos e participativos, cómo explicarlle ós nosos cativos que deben ser persoas implicadas en unha sociedade onde poden e deban expresarse, participar e corresponsabilizarse no seu propio futuro?
  10. Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida dos nosos fillos e fillas.